Školní jídelna

Změna jídelníčku vyhrazena.

Všechny pokrmy můžou obsahovat alergeny ve stopovém množství. V hotových balených výrobcích - svačinkách, které děti dostávají po obědě domů, jsou alergeny uvedeny na obalech.

Stravné

číslo účtu: 19-78428349/0800
Částka měsíčně: 792,- Kč děti 3 - 6 let
880,- Kč děti, které dovrší do 31.8. 7 let
Splatnost: do 5. v měsíci

Kontakt

Vedoucí školní jídelny: +420 773 207 775 Kateřina Šerá
Email: sjmsoaza@seznam.cz