hl1

Aktuality

  

1. 6. Dětský den se zahradní slavností
dopoledne – soutěživé hry
odpolední program s rodiči od 15:30 h do 17:00 h
malování na obličej, pletení copánků, vystoupení zpěvačky Magdy Malé
Prosíme maminky o pomoc s občerstvením

7. 6. PROJEKTOVÝ DEN ČECHOVA STODOLA
V tento den je MŠ uzavřena, kdo nepojede s námi zůstane s rodiči doma.
Sraz: 8:00 na své třídě
Návrat: 15:45 k MŠ
Cena: 430 KČ
Sebou: batoh, pití, velkou svačinu
Podrobnosti na nástěnce

8. 6. Divadlo Leontýnka letí do vesmíru

16. 6. Spaní v MŠ

27. 6. Rozloučení se SOKOLEM

Rozloučení s předškoláky na třídách

Cvičíme se SOKOLEM

Plavání (Berušky, Motýlci)

  

Datum zápisu:

Дата запису:

 • června 2022 v mateřské škole Prahy 12
 • 2-го червня в дитячму садку Праги 1

 

Co je potřeba předložit?

Які документи треба подати?

 • Doklad totožnosti a doklad o totožnosti dítěte (je možné použít vízum nebo jiný dokument)
 • Nutné je také předložit potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování dítěte
  (s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání, tj. poslední ročník mateřské školy, obvykle 5leté)
 • Підтвердження особи та підтвердження особи дитини (можна використати візу або інший документ)
 • Треба теж подати довідку чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які повинні відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які відвідують останній клас дитячого садка, ывичайно дітей, які досягли 5 років)

 

Další informace:

 • Vzhledem k omezenému počtu volných míst nemusíte být přijati do mateřské školy, do které se přijdete zapsat. Budeme pro vaše děti hledat volná místa v rámci celé Prahy 12.
 • Úhrada za vzdělávání se netýká povinného předškolního vzdělávání
 • Pokud máte problém s úhradou úplaty za vzdělávání, škola vám poradí, jak situaci řešit
 • Через брак вільних місць вас можуть не прйняти в дитячий садок, куди ви прийшли записатися. Ми будемо для ваших дітей шукати вільні місця в рамках Праги
 • Навчання безплатне для дітей, які зобов´язані відвідувати навчальний дошкільний заклад.
 • Якщо у вас є проблеми зі сплатою за навчання, школа вам порадить,як вирішити ситуацію.

 

Seznam mateřských škol (Je možné, některé školy už nemají volná místa – viz dále v seznamu.)

 • Mateřská škola Oáza v Praze 12
 • Eva Derynková, tel. č. 241 471 344, e-mail: reditelka@msoaza.cz
 • Mateřská škola Pertoldova – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12
 • Kateřina Štěpánová, tel. č. 244 464 578, e-mail: mspertoldova@naberanku.cz
 • Mateřská škola Smolkova v Praze 12 – součást Základní školy a mateřské školy Smolkova v Praze 12
 • Erika Župová, tel. č. 770 179 628, e-mail: ms@ms-smolkova.cz
 • Mateřská škola Urbánkova 3374/18 – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12
 • Lenka Wackerová, tel. č. 241 767 354, e-mail: msurbankova@naberanku.cz
 • Mateřská škola Větrníček v Praze 12
 • Michaela Půlkrábková, tel. č. 241 091 820, 241 091 828,
  e-mail: info@msvetrnicek.cz
 • Mateřská škola Karásek v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Lenka Kouřilová, tel. č. 737 666 628, e-mail: reditelka@mskarasek.cz
 • Mateřská škola Jahůdka v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Milena Ženatá, tel. č. 244 403 877, e-mail: info@mskrouzova.cz
 • Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Radana Mikšová, tel. č. 241 761 204, e-mail: ms_levskeho@centrum.cz
 • Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Ivana Michálková, tel. č. 244 404 025, 739 631 792, e-mail: info@mshvezdicka.cz
 • Mateřská škola Tyršovka v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Lenka Bukovská, tel. č. 605 785 985, e-mail: reditelka@tyrsovka.cz
 • Mateřská škola Montessori v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Jaroslava Posltová, tel. č. 241 766 272, e-mail: info@msmontessori.cz
 • Mateřská škola Točná – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Zuzana Gregorová, tel. č. 241 910 508, e-mail: mstocna@naberanku.cz
 • Mateřská škola Pastelka v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Jana Stará, tel. č. 244 403 093, e-mail: reditelka@pastelkams.cz
 • Mateřská škola Zvoneček v Praze 12 – nejsou volné kapacity
 • Barbora Cichoňová, tel. č. 244 402 480, e-mail: mszvonecek@seznam.cz
 • Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Daniela Veselá, tel. č. 241 773 169, e-mail: reditelka@mspodsady.cz
 • Mateřská škola Pohádka v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Monika Lienertová, tel. č. 241 772 324, e-mail: mspohadka@mspohadka.cz
 • Mateřská škola Angelka – součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • vedoucí učitelka Mgr. Eva Veselá, 778 448 398, e-mail: vesela@zsangel.cz
 • Mateřská škola Dolinka – součást Základní koly a mateřské školy K Dolům v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Kateřina Stárková, tel. č. 242 499 176, 724 724 330, e-mail: msdolinka@zskdolum.cz

Další zdroje informací k předškolnímu vzdělávání:

Дальші джерела інформацій до дошкільного навчання:

Mateřské školy v Praze 12 – informace pro školní rok 2022/2023

Jak postupovat při začlenění do vzdělávání do České republiky

Vzdělávání ve školách v ČR pro uprchlíky z Ukrajiny

Příloha: 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка    Eva Derynková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису     2. 6. 2022 od 13:00 do 17:00

Místo zápisu / Місце запису:                  MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758/6

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 10

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/03/Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1.doc, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/03/Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1.doc, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м.   Praze                         dne/дата       26. 5. 2022

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

  

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Oáza v Praze 12, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 • 77/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 68/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 40/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 44/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 16/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 25/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 100/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 04/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 11/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 13/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 78/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 33/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 80/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 60/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 48/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 20/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 50/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 94/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 55/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 75/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 35/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 71/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 87/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 86/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 23/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 22/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 03/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 96/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 24/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 02/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 25/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 46/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 28/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 05/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 10/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 36/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 43/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 38/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 18/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 17/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 73/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 30/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 89/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 98/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 56/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 49/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 14/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 95/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 65/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 39/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 52/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 83/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 82/22 Přijímá se od 1.9.2022
 • 77/22 Přijímá se od 1.9.2022

  

6. 5. Společné focení, začátek v 8:00

8. 5. Den matek (aktivity ke Dni matek na třídách MŠ)

10. 5. Návštěva v ZŠ Písnická pro předškoláky

10. – 11. 5. Řádný zápis do MŠ

16. 5. Divadélko Koloběžka – Námořnická pohádka

V průběhu května:

Cvičíme se SOKOLEM

– pravidelné aktivity na třídách v rámci projektu Se Sokolem do života

Plavání pro předškoláky (Včelky, Veverky)

– každý čtvrtek

Pohádkový čtecí dědeček

– spolupráce s organizací Mezi námi

  

Vážení rodiče,

vzhledem k narůstajícím cenám jsme nuceni navýšit cenu stravného od května 2022.

 • děti 3 – 6 let – 43,- Kč / den (946,- Kč / měsíc)
 • děti s odkladem školní docházky – 47,- Kč / den (1 034,- Kč / měsíc)

Děkujeme za pochopení

MŠ Oáza

 

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 1. 7. 2022 a končí 28. 8. 2022.

Od 29. 8. 2022 budou v provozu všechny mateřské školy.

Letní provoz bude organizován pouze v případě, že to umožní aktuální epidemiologická situace!

ČERVENEC

1. 7. – 17. 7. 2022
Mateřská škola Pohádka v Praze 12
143 00 Praha 4 – Modřany, Imrychova 937/15

Mateřská škola Montessori v Praze 12
143 00 Praha 4 – Modřany, Urbánkova 3347/2

18. 7. – 31. 7. 2022
Mateřská škola Hvězdička v Praze 12
142 00 Praha 4 – Kamýk, Liškova 636/10

Mateřská škola Větrníček v Praze 12
142 00 Praha 4 – Kamýk, Zárubova 952/10

SRPEN

1. 8. – 14. 8. 2022
Mateřská škola Karásek v Praze 12, příspěvková organizace
143 00 Praha 4 – Modřany, Karasova 1829/14

Mateřská škola Zvoneček v Praze 12
143 00 Praha 4 – Modřany, Pejevové 3135/34

15. 8. – 28. 8. 2022
Mateřská škola Tyršovka v Praze 12
143 00 Praha 4 – Modřany, Lysinská 184/45

Mateřská škola Srdíčko v Praze 12
143 00 Praha 4 – Modřany, Levského 3203/19

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, a to ve dnech:

24. 5. – 25. 5. 2022 od 13 do 17 hodin.

Elektronický předzápis bude možný od 12. 5. 2022 do 23. 5. 2022.

Zároveň zaplatí v této mateřské škole úplatu za předškolní vzdělávání, která je stanovena v souladu s ustanovením školského zákona a prováděcími právními předpisy.

Upozornění:

Do každé MŠ s náhradním provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť a uhradit zde úplatu za předškolní vzdělávání.
Rodiče jsou povinni dodržovat pravidla provozu stanovená konkrétní mateřskou školou.

  

13. 4. Divadlo: Tam kde žijí divočiny od 9:30

19. 4. Výlet do svíčkárny / čokoládovny RODAS v Šestajovicích

– pro předškoláky a starší děti

– odjezd autobusu od MŠ v 8:15

20. – 22. 4. Den Země

– aktivity ke dni Země na třídách

– témata: ekologie, životní prostředí…

22. 4. Den otevřených dveří v MŠ pro veřejnost

29. 4. Čarodějnice

– čarodějnické dopoledne ve třídách s převleky.

– prosíme rodiče, připravte dětem čarodějnické kostýmy

V průběhu dubna:

Cvičíme se SOKOLEM

– pravidelné aktivity na třídách v rámci projektu Se Sokolem do života

Plavání pro předškoláky (Motýlci, Berušky) každý čtvrtek.

  

4. 3. Trable s příšerou – vzdělávací program o emocích

– 1. skupina (Berušky, Motýlci) – od 9:00 hodin
– 2. skupina (Včelky, Veverky) – od 10:00 hodin

14. 3. Cirkus Adonis
– 1. skupina (Včelky, Veverky) – od 9:00 hodin
– 2. skupina (Berušky, Motýlci) – od 10:15 hodin

V průběhu března:

PROGRAM MISP: aktivizační cvičení ve školkách

(masáže dětí dětem) – kontrolní návštěvy od lektorky na třídách MŠ

Cvičíme se SOKOLEM

– pravidelné aktivity na třídách v rámci projektu Se Sokolem do života

Březen – měsíc knihy

 akce na třídách (+ nové Albi knihy a pomůcky)

  

Různorodé aktivity pro předškoláky, jejichž cílem je budování předškolních dovedností v souladu s předškolním vzděláváním. Zaměříme se na grafomotorická cvičení, rozvoj zrakových, sluchových, paměťových a logických dovedností.

 • PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
 • Kdy: v pondělí od 12:30 do 13:00
 • Kde: třída Motýlků a třída Včeliček
 • Začínáme: 7.2. 2022
 • Cena: 900,- KČ ( 16 lekcí)
 • Lektorky: Michaela Koubková a Lenka Matějková

  

1. 2. Divadlo v MŠ: „Ošklivé káčátko“
– pro třídu Veverky a Včelky

15. 2. Divadlo v MŠ: „Ošklivé káčátko“
– pro třídu Berušky a Motýlci

Program v MŠ: „Karnevalové rejdění“

(aktivity a hry v maskách – dopoledne na třídách) – každá třída si určí a ohlásí vlastní termín

PROGRAM MISP: aktivizační cvičení ve školkách
– pro třídu Berušky a Motýlci

Prosíme o zaslání platby na 2. pololetí za kroužky pro přihlášené děti.

Splatnost: 2. února 2022
Č. účtu: 78428349/0800 (stejný účet jako pro platbu školného)
U platby uveďte prosím variabilní symbol vašeho dítěte

Cena za 2. pololetí

Malý zahradník: 1 100,00 Kč
Angličtina: 1 800,00 Kč
Kreativní tvoření: 1 200,00 Kč
Malí kuchaři: 1 100,00 Kč
Jóga: 900,00 Kč

Děkujeme
MŠ Oáza

5. 1. Program první pomoci: “Malý záchranář”

– Zdravotníci s.r.o. – dopolední program v MŠ
(od 9:00h. do cca 11:00 h.)

10. 1. PRIMA VIZUS v MŠ – vyšetření očí (od 8:30 h.)

12. 1. Tříkrálová návštěva kostela Panny Marie Královny míru na Lhotce (dopoledne)

V průběhu ledna:

PROGRAM MISP – Aktivizační cvičení v MŠ (masáže dětí dětem) – třída Berušky, Motýlci

2. 12. Proxima Sociale v MŠ

– preventivní program – dopolední program pro předškoláky a starší děti

6. 12. Mikulášská nadílka v MŠ

9. 12. Proxima Sociale v MŠ

– preventivní program – dopolední program pro předškoláky a starší děti

V průběhu prosince:

Besídka a vánoční tvoření

– proběhne z epidemiologických důvodů bez přítomnosti rodičů, termín bude oznámen individuálně na třídách (pro rodiče bude zhotoven videozáznam)

Vánoční nadílka

– dopolední program v MŠ, rozbalování dárků – nové hračky, knihy do tříd, termín bude oznámen individuálně na třídách.

Hrabání listí s rodiči (cca od 16:00 do 17:00 hod)

PROGRAM MISP – aktivizační cvičení ve školkách – Veverky, Včelky

Kroužky v prosinci probíhají do 17. 12.

 

Mateřská škola Oáza
Komunitní setkání s rodiči a dětmi
Přijďte dne 29.11. od 16-18 hod.

PROGRAM

 • – povídání o dětech, o školce
 • – zdobení českých perníčků
 • – vytváření vietnamských klobouků s vánoční tématikou

Akce se uskuteční dle přísných hygienických nařízení,

povinnost test + očkování

Těšíme se na Vás!
MŠ Oáza, Eva Derynková, IrinaSkovorodina, Luda Dumitras aTU Venčelová


TRƯỜNG MẦM NON OÁZA
CUỘC GẶP GỠ CỘNG ĐỒNG VỚI PHỤ HUYNH VÀ TRẺ EM

CHƯƠNG TRÌNH:

 • – trang trí bánh gừng
 • – trò truyện về các con và trường mầm non
 • – làm nón lá Việt Nam với chủ đề lễ Giáng Sinh

THÂN MỜI ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI: 29.11. LÚC 16-18 GIỜ.
XIN HẸN GẶP!

TMN Oáza, Eva Derynková, Irina Skovorodina, Luda Dumitras và Tú Velčelová

 

Vyhlašujeme výběrové řízení. Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení prádelny MŠ Oáza. Bližší informace v přiložených dokumentech. Účastník odešle svou nabídku doporučeně tak, aby byla doručena nejpozději do 10.00 hod. dne 25.11.2021.

[

Milí rodiče,

v pondělí 1. listopadu od 9 hodin proběhne v MŠ program pro děti o dentální hygieně „Zdravé zoubky“.

MŠ Oáza

1. 11. Dentální hygiena – „Zdravé zoubky“

dopolední program v MŠ

4. 11. Proxima Sociale v MŠ, preventivní program

– dopolední program pro předškoláky a starší děti

9. 11. Drakiáda na hřišti ZŠ Písnická

– dopolední program – společně všechny třídy

11. 11. Proxima Sociale v MŠ, preventivní program

– dopolední program pro předškoláky a starší děti

18. 11. Proxima Sociale v MŠ, preventivní program

– dopolední program pro předškoláky a starší děti

25. 11. Divadlo v MŠ: Čert a Káča

29. 11. Komunitní setkání pro rodiče s dětmi s odlišným mateřským jazykem

– zdobení perníčků a vietnamských klobouků

V průběhu listopadu:

 • Návštěva „Pohádkového dědečka“ v MŠ
 • Hrabání listí s rodiči (cca od 16:00 do 17:00 hod

2. pol. listopadu:

PROGRAM MISP – Aktivizační cvičení ve školkách

(masáže děti dětem) – Veverky, Včelky

V listopadu 2021 a lednu 2022 budeme zavádět do jednotlivých tříd v MŠ OÁZA Program MISP.

Cena programu je 375 Kč/dítě a je rozložen do 5 vyučovacích hodin.

Program MISP je založený na vzájemném respektujícím doteku (děti dětem) a to běžně oblečených dětí – v oblasti zad, hlavy, týla a rukou – pod dohledem dospělé osoby. Děti se učí jednoduchou sestavu cviků a další doplňkové aktivizační hry, které budou dále s paní učitelkou využívat. Mnohými vědeckými studiemi je podloženo, že praktikování těchto sestav u dětí snižuje stres a zvyšuje koncentraci při výuce. Program MISP je bezpečná a účinná forma pro zdravý rozvoj osobnosti dítěte. Přispívá k harmonizaci vztahů jak v kolektivu třídy, tak i v rámci rodiny. Program MISP byl založen v Anglii v roce 2000. Postupně byl ověřen a dnes je praktikován již v 38 zemích celého světa. Zavedení programu MISP ve školkách je možné pouze certifikovaným instruktorem MISP.

Do MŠ Oáza přijde certifikovaný instruktor MISP: Beáta Rosnerová.
Pro více informací o programu MISP navštivte webové stránky www.misa-cz.com. Případně si stáhněte leták s informacemi o programu v PDF.

21. 10. 9:30 – 11:30 v Kamýckém lese

Výukové dopoledne ve spolupráci se ZŠ Písnická

Děti se dozví od žáků devátých tříd ZŠ základní poznatky o říši hub. Čekají je zábavné úkoly, putování lesem a hledání pokladu, který hlídá skřítek Podzimníček.

 

4. 10. Vzdělávací pořad: Trable s příšerou
(program o tom, jak naložit s trápením všeho druhu ….), dopolední program pro MŠ

6. 10. Komunitní setkání pro rodiče dětí s OMJ
(odpoledne od 16:00 hod.)

7. 10. Proxima Sociale v MŠ, preventivní program
– dopolední program pro předškoláky a starší děti

12. 10. Výlet pro předškoláky a starší děti
Farma Klínec (8:00-12:00 hod.)

14. 10. Proxima Sociale v MŠ, preventivní program
– dopolední program pro předškoláky a starší děti

21. 10. Proxima Sociale v MŠ, preventivní program
– dopolední program pro předškoláky a starší děti

Vážení rodiče,
zveme Vás na KOMUNITNÍ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ na téma:

 • Připravenost dítěte na školu
 • Odklad školní docházky
 • Dovednosti a návyky, které dítě získá před nástupem do ZŠ

Těšíme se na setkání s Vámi, dne: 6.10. od 16 hodin v MŠ Oáza třída VČELIČKY

Přednášku povede:
ředitelka Mateřské školy Oáza v Praze 12
Mgr. Eva Derynková
a
paní tlumočnice Tu Velčevová a paní Irina Skovorodina


Kính thưa phụ huynh, xin mời Quý vị tham dự buổi họp CỘNG ĐỒNG về đề tài:

 • Sự sẵn sàng đi học ở trẻ
 • Hoãn đi học
 • Kỹ năng và thói quen mà trẻ đạt được trước khi đi học tiểu học

Hân hạnh được gặp Quý vị, ngày: 6.10. lúc 16h00 ở TMN Oáza lớp VČELIČKY

Bài giảng được dẫn dắt bởi:
hiệu trưởng trường Mầm non Oáza ở Praha 12
ThS. Eva Derynková

phiên dịch viên Tú Velčevová

20. 9. Ekocentrum KONIKLEC v MŠ

pro předškoláky a starší děti

 • I. skupina: Motýlci (9:00 – 10:00 hod.)
 • II. skupina: Berušky (10:15 – 11:15 hod.)

21. 9. Ekocentrum KONIKLEC v MŠ

pro předškoláky a starší děti

 • III. skupina: Včelky (9:00 – 10:00 hod.)
 • IV. skupina: Veverky (10:15 – 11:15 hod.)

30. 9. Divadlo Koloběžka v MŠ

Houbařská pohádka (od 10:30 hod.)

Milí rodiče,
 
zveme Vás na třídní schůzky.
Třídní schůzky se konají ve třídách:
 

VČELKY – 7. 9. v 17:00 hod.
MOTÝLCI – 7. 9. v 16:30 hod.

VEVERKY – 8. 9. v 16:30 hod.
BERUŠKY – 9. 9. v 16:30 hod 

Těšíme se na Vás.

MŠ Oáza

Ředitelka MŠ Oázy v Praze 12, Mgr.Eva Derynková rozhodla, dle směrnice o vybírání úplaty, výše školného za prázdninový provoz v době od 23.8.2021 do 30.8.2021 je vypočítaná 245,-Kč /na dítě. Platbu zasílejte prosím na účet 78428349/0800 s Variabilním symbolem, které bylo přiděleno Vašemu dítěti.

Výše stravného za prázdninový provoz činí 266,-Kč / na dítě (294,-Kč pro děti, které do 30.8. dovrší 7 let). Platbu zasílejte prosím na účet 19-78428349/0800 s Variabilním symbolem, které bylo přiděleno Vašemu dítěti.

Úplata je pro děti, které v této době budou MŠ navštěvovat.