hl1

Aktuality

Vážení rodiče,

připravily jsem pro děti úkoly na domácí výuku.
Pokud nebudete mít možnost nakopírovat si doma, tak zavolejte, popř. napište – ve školce pro vás materiály připravíme.

Přejeme hezké dny
kolektiv MŠ

Vážení rodiče,

oslovuji vás s aktuálními informacemi týkajícími se naší mateřské školy.

MŠ Oáza funguje v normálním režimu. Od 14. 10. jsou uzavřeny základní školy a z tohoto důvodu nejsou přítomni 3 pedagogové. Třídy se budou odpoledne spojovat na dobu neurčitou.

Zvažte prosím docházku vašich dětí do MŠ, provoz je určen primárně pro děti zaměstnaných rodičů.

S ohledem na opatření vyplývající z epidemie covid-19 zrušíme plánované akce jako např.: Hledáme skřítka Podzimníčka, Halloweenská party, divadlo v MŠ.

Zájmové kroužky fungují, pouze v době podzimních prázdnin (od 26. do 30. 10.) se nebudou konat.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám klidnější dny a hlavně hodně zdraví.

Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ Oáza

Vážení rodiče,
všechny hromadné aktivity kdy jsou děti spojené dohromady, např. divadla, akce pro rodiče s dětmi na školní zahradě, aktivity s rodiči jsou do odvolání zrušeny.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné a pohodové dny.

MŠ Oáza

Milí rodiče,

v úterý 22. 9. 2020 pořádáme pro starší děti (cca 5 – 7 let) výlet do Čechovy stodoly.
Více informací je pro vás uvedeno v příloze.
Těšíme se na shledanou!

MŠ Oáza

Vážení a milí rodiče,

na základě nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy č. 8/2020 je od 9. 9. 2020 povinností doprovodu dětí nosit v prostorách MŠ ochranné prostředky dýchacích cest (rouška, respirátor ap.). Toto nařízení se nevztahuje na děti do 2 let.

Děkujeme za pochopení.

Vážení a milí rodiče,

zdravíme vás ze školky po prázdninách a zveme vás na třídní schůzky.

 • 3. 9. 2020 16:30 Veverky a Včelky
 • 3. 9. 2020 17:00 Motýlci a Berušky

S ohledem na ostatní, prosíme účast bez dětí.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

Rozloučení s předškoláky proběhne ve středu 10. 6. 2020 v dopoledních hodinách (po focení) na třídě bez přítomnosti rodičů.

Nabídka ušití kapsáře do školky. Různé látky, 160,- / kus.
Informace na tel. 777 236 156, A. Sajfertová

 • Březen 2020 – 350,- Kč
 • Duben 2020  – 0,- Kč
 • Květen 2020 – 184,- Kč

Přeplatek vám vrátíme na účet.

Ve středu 10. 6. 2020 v 9:30 hod. proběhne společné focení tříd s učitelkami.

Vážení a milí rodiče,

zdravíme vás ze školky, kde pro vás vše připravujeme.

Máme připraveny veškeré dezinfekční a ochranné pomůcky. Vše poskytl zřizovatel MČ Praha 12 (roušky, teploměry, ozonové generátory, ochranné štíty, desinfekce atd. Přikládáme pro vaši informaci Třídní vzdělávací program (PDF ke stažení), ve kterém je uvedený též časový a obsahový harmonogram provozu MŠ.

S ohledem na maximální pobyt venku je potřeba děti dostatečně vybavit oblečením (nejen náhradním)!!

Nově dětem dávejte malý baťůžek s pitím (jedno pití na dopoledne a v případě odpoledního pobytu druhé na odpoledne) a pokrývkou na hlavu.

Při příchodu a odchodu prosím dodržujte odstupy a v šatnách se zdržujte pouze v max. počtu 3 rodičů s dětmi. V uzavřeném prostoru je potřeba, aby měl dospělý roušku. Děti roušky nepotřebují (pouze jednu náhradní do pytle v šatně).

Děti budeme od vás přebírat ráno u umýváren, měřit teplotu a provádět hygienu.

Těšíme se na viděnou
Kolektiv MŠ Oázy v Praze 12

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 1. 7. 2020 a končí 23. 8. 2020. Od 24. 8. 2020 budou v provozu všechny mateřské školy.

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, si vyzvednou ve své škole kopii evidenčního listu dítěte a podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, a to ve dnech:

26. 5. – 27. 5. 2019 od 13 do 17 hodin.

Zároveň zaplatí v této mateřské škole úplatu za předškolní vzdělávání, která je stanovena v souladu s ustanovením školského zákona a prováděcími právními předpisy.

Upozornění:
Do každé MŠ s náhradním provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť a uhradit zde úplatu za předškolní vzdělávání.

1. 7. – 12. 7. 2020
 • Mateřská škola Urbánkova, součást ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
  143 00 Praha 4 – Modřany, Urbánkova 3374/18

 • Mateřská škola Pertoldova, součást ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
  143 00 Praha 4 – Modřany, Pertoldova 3373/51

13. 7. – 26. 7. 2020
 • Mateřská škola Pastelka v Praze 12
  143 00 Praha 4 – Modřany, Platónova 3288/28

 • Mateřská škola Karásek, součást Mateřské školy Tyršovka v Praze 12
  43 00 Praha 4 – Modřany, Karasova 1829/14

27. 7. – 9. 8. 2020
 • Mateřská škola Větrníček v Praze 12
  142 00 Praha 4 – Komořany, Zárubova 952/10

 • Mateřská škola Hvězdička v Praze 12
  142 00 Praha 4 – Komořany, Liškova 636/10

10. 8. – 23. 8. 2020
 • Mateřská škola Montessori v Praze 12
  143 00 Praha 4 – Modřany, Urbánkova 3347/2

 • Mateřská škola Zvoneček v Praze 12
  143 00 Praha 4 – Modřany, Pejevové 3135/34

Vážení a milí rodiče,

na základě usnesení Rady městské části Praha 12 č.R-72-001-20 obnovuji provoz v Mateřské škole Oáza v Praze 12 od pondělí 25. 5. 2020.

Provoz MŠ bude od 7:00 do 16:30 hodin.

V MŠ budou platit níže uvedená mimořádná pravidla:

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se:
• seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (uvedeno v příloze o mimořádných opatřeních)
• a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na shledanou!

Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ Oáza v Praze 12
Čechtická 758/6
142 00 Praha 4 – Kamýk
Tel: 778 493 675
e-mail: reditelka@msoaza.cz

Milí rodiče,

zveme vás k prohlídce naší mateřské školky.

Důležité informace o zápisu

Vážení a milí rodiče,

k současné situaci zveřejňujeme další zajímavé materiály pro děti, a to z portálu MŠMT.

Opět je můžete procházet s dětmi a promluvit si s nimi o aktuální situaci a též o tom, co nás v nejbližší době čeká.

Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na shledanou!

Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ Oáza v Praze 12
Čechtická 758/6
142 00 Praha 4 – Kamýk
Tel: 778 493 675
e-mail: reditelka@msoaza.cz

Vážení a milí rodiče,

Připravujeme pro Vás soubory pracovních listů a omalovánek. Naleznete je na samostatné stránce, kterou průběžně aktualizujeme. Budeme rádi, když práci dětí či jejich výtvory uschováte a dětmi vybrané přinesete na výstavku do MŠ, jakmile to bude možné.

Spustili jsme Youtube kanál, kam pravidelně nahráváme různá videa pro děti.

Pozdrav všem dětem z Oázy 🙂

Myslíme na vás a těšíme se na shledanou!

Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ Oáza v Praze 12
Čechtická 758/6
142 00 Praha 4 – Kamýk
Tel: 778 493 675
e-mail: reditelka@msoaza.cz

Vážení rodiče, vzhledem k současnému přerušení provozu není potřeba posílat platby za stravné a za školné. Budeme Vám vracet přeplatky za školné, za kroužky a přeplatek za sdružení rodičů.
Zašleme do konce června. Školné je prominuto po dobu uzavření MŠ.

Milí rodiče,

srdečně vás a děti zdravím a doufám, že se máte dobře a jste všichni zdrávi. 

Posílám Vám k současné situaci zajímavé materiály, se kterými můžete s vašimi dětmi pracovat a pomoci jim k pochopení toho, co se děje kolem nás. Část je z informačního portálu MVČR, další od dětských psycholožek. Věřím, že najdete použití.

Prosím Vás, abyste sledovali web MŠ, kde vám paní učitelky připravují omalovánky a zábavné pracovní listy. V případě, že byste se na cokoliv potřebovali zeptat, čí poradit, napište a paní učitelky vám rády zavolají, či napíší zpět.

Též rodičům předškoláků si dovoluji připomenout, že od 1. do 30. dubna 2020 probíhají zápisy do 1. třídy ZŠ (týká se i dětí, které budou žádat o odklad školní docházky). Sledujte tedy, prosím, též webové stránky vašich spádových škol, případně vámi vybrané jiné základní školy. Každá ZŠ má své informace pro rodiče, kdy a jakým způsobem se zápis uskuteční, ale dle rozhodnutí MŠMT budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí.

Děkuji vám za spolupráci a trpělivost.

Myslíme na vás a těšíme se na shledanou!

Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ Oáza v Praze 12
Čechtická 758/6
142 00 Praha 4 – Kamýk

Vážení a milí rodiče,
pro pokračování vzdělávání vašich dětí jsme pro vás připravili níže uvedené odkazy,
které můžete společně používat pro zábavu a výuku při pobytu doma.
Přejeme vám hodně klidu a hezkých zážitků s dětmi.
Za kolektiv MŠ Oáza

Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ

Tel: 778 493 675
e-mail: reditelka@msoaza.cz

Informace k dalšímu postupu pro rodiče

Vážení a milí rodiče,
pokud budete žádat o ošetřovné, prosíme, napište na e-mail MŠ: reditelka@msoaza.cz. Bude Vám vystavena žádost a zaslána zpět na Váš email.

Pokud zajišťujete  kritickou infrastrukturu státu (lékař, zdravotní sestra, záchranář, řidič MHD, prodavačka, …) je možnost řešit připadnou tíživou životní situaci ve spolupráci s městskou částí Praha 12. Prosím kontaktujte

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ

Tel: 778 493 675
e-mail: reditelka@msoaza.cz

Oznámení o uzavření MŠ Oáza

Vážení a milí rodiče,
Rada městské části Praha 12 svým usnesením č. R-67-003-20 ze dne 16. března 2020 a rozhodnutím ředitelky MŠ od úterý  17. března 2020 přerušuje provoz mateřské školy.
Opatření je na dobu neurčitou.
Veškeré informace budou na webových stránkách MŠ.
V případě potřeby můžete mateřskou školu kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.
V případě osobního kontaktu, prosíme, použijte zdravotní roušku.
Přejeme Vám hodně sil a zdraví.

Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ

Tel: 778 493 675
e-mail: reditelka@msoaza.cz

Výzva rodičům

V souvislosti s šířením koronaviru Vás žádáme, abyste do mateřské školy umístili své dítě jen v případě, že

 • – ve svém zaměstnání zajišťujete kritickou infrastrukturu státu (lékař, zdravotní sestra, záchranář, řidič MHD, prodavačka, …)

 • – nebo jste rodič samoživitel

a zároveň nemáte žádnou možnost zajistit péči o své dítě jinak.

Školka prozatím zůstává otevřena právě pro zajištění péče o děti těchto rodičů. Ostatní žádáme, aby své dítě z důvodu ochrany zdraví dětí a zejména personálu do školky nedávali.
Vzhledem k tomu, že se situace neustále vyvíjí, zasedne opět v pondělí 16. 3. rada městské části, aby rozhodla o dalším provozu školek na území Prahy 12. Prosím stedujte webové či facebookové stránky MČ Praha 2 a této školky.

Mgr. Jan Adamec, v.r. starosta MČ Praha 12
Mgr. Petr Prchal, MPA radní pro školství MČ Praha 12

Výzva rodičům od zřizovatele MŠ Oáza

V případě dotazů volejte ředitelce MŠ:
Mgr. Eva Derynková 778 493 675

 

12. 3. 2020

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu v ČR

“… Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.” http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

11. 3. 2020

Vážení rodiče,
MŠ Oáza nadále zůstává v provozu, zvažte ale nutnost docházky dětí do MŠ.

Od 12. 3. 2020 budou děti spojeny do dvou tříd, na každém pavilonu jedna, z důvodu čerpání ošetřovného našimi zaměstnanci.

Od čtvrtka 12. 3. jsou do odvolání zrušeny i zájmové kroužky.

Děkuji za pochopení
Mgr. Eva Derynková

 

10. 3. 2020

Vážení rodiče,
Vzhledem k situaci v ČR – epidemie koronaviru !
Základní školy jdou od 11.3. uzavřené – mateřských škol se to netýká.
Žádám rodiče dětí, aby situaci vyhodnotilli a v případě pochybností si děti nechali doma.

Dále Vás velmi intenzivně žádám, abyste si děti, které vykazují jakoukoliv známku počínající nemoci (rýma,kašel,teplota,nevolnost nebo střevní problémy) nechali dostatečně dlouhou dobu doma.
Pokud se u dětí některé z výše uvedených obtíží projeví v době pobytu ve školce, budeme Vás telefonicky kontaktovat abyste si děti vyzvedli a nechali doma do úplného zotavení.

Opatření, které MŠ přijala, zvýšená hygienická opatření: u dětí častější mytí rukou. Dbáme na hygienu. Větrání prostor – zajištění hygienických podmínek u dětí i u zaměstnaců.
Plavecký kurz a kroužky zatím nerušíme!

MŠ – ruší akci s rodiči, která byl naplánována na 17.3.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Eva Derynková

 

Ve třídě Včeličky probíhá každé úterý program Zipyho kamarádi. Tato metodika je zaměřena na podporu duševního zdraví dětí – posiluje sociální dovednosti dětí, rozvíjí jejich strategie zvládání obtížných/stresových situací (tzv. coping skills) a pomáhá tak předcházet projevům a rozvoji rizikového chování. Více informací naleznete v přiloženém PDF souboru. Lekce probíhají pod vedením ředitelky Evy Derynkové.

2. 3.  – Výlet do Planetária – třídy Včelky a Motýlci
(Pořad: Polaris 2 – odjezd ráno)

4. 3. – Divadlo v MŠ: „O pejskovi a kočičce“

17. 3. –  Akce se ruší – Školní zralost a připravenost dítěte na vstup do školy

12. 2.  – Dopravní legrácky
(Interaktivní výchovné představení)
Protagonista Upír Krejčí vede děti zábavnou formou je správnému dopravnímu chování.
Představení proběhne 12.2. dopoledne v KC Novodvorská. Vstupné 150,- Kč. Podrobnosti a přihlášení na třídách.

4. 2.  – Karnevalové rejdění
(Aktivity a hry v maskách, dopoledne na třídách)
Prosíme o donesení převleku a o případnou spolupráci při jeho správné instalaci :).

10. 2. – Divadlo v MŠ: „Cirkus Adonis“

12. 2. – Akce pro maminky: „Valentýnské mýdlování“
(od 16:00 ve třídě Berušky. Omezená kapacita. Kdo má zájem, nahlaste se u paní učitelky. Akce je bez dětí.)

24. 2. – „Do světa“- Skřítky krmit povoleno
(dopolední program v MŠ)

8. 1.  – Program první pomoci: „Malý záchranář“
(Zdravotníci s.r.o. – dopolední program v MŠ)

10. 1. – Proxima – dopolední program pro předškoláky
(Téma: Výživa)

13. 1. – Tříkrálová návštěva kostela Panny Marie Královny míru na Lhotce (dopoledne)

17. 1. – Proxima – dopolední program pro předškoláky
(Téma: Nebezpečí od cizích lidí)

21. 1. – Divadlo v MŠ: „Dlouhý, široký a bystrozraký“

24. 1. – Proxima – dopolední program pro předškoláky
(Téma: Rozpoznávání a zvládání emocí)

27.1. – PRIMA VIZUS v MŠ – vyšetření očí (od 8:30 hod.)

29. 1. – Výlet do Planetária – třídy Veverky a Berušky
(Pořad: O rozpůlené hvězdě – odjezd ráno)

4. 12.  – FOTO Dienst – „Vánoční fotografování“

5. 12. – „Mikulášská nadílka v MŠ“
(ve spolupráci se ZŠ Písnická)

6. 12. – Proxima, téma: šikana
(pouze pro předškoláky), dopoledne na třídě

Vánoční posezení s dílničkou
10.12. 16:00 Veverky
11.12. 16:00 Včelky
12.12. 16:00 Motýlci
18.12. 16:00 Berušky

16.12. – Vánoční nadílka ve třídě 

18.12. – Divadlo – “Cestou do Betléma”

5. 11.  – Divadlo v MŠ – „Pes a drak“

6. 11. – „Strašidelné dopoledne“
(aktivity na třídách)

12. 11. – Divadlo pod kloboukem
Etiketa: téma kamarádství
„Jak Čutný potkal Brumlu“  – program je zdarma

18. 11. – Dentální hygiena –„Zdravé zoubky“
Program pro děti o dentální hygieně –  s sebou kartáček na zuby

20.11. Beseda pro rodiče
„Desatero předškoláka“

13./20. 11. Výlet pro předškoláky
Muzeum v Jílovém u Prahy – informace upřesníme na letáčku

Výlet do divadla Zvoneček pro děti ze tříd: Motýlci a Včeličky – vybíráme 50,-Kč

Návštěva předškoláků v ZŠ Písnická
(datum bude upřesněno)

9. 10. – Hledáme skřítka Podzimníčka
Hledáme skřítka Podzimníčka od 9:00 podzimní akce pro celou školku. Děti půjdou po svačině do lesa Kamýk. Po cestě pro děti budou připraveny úkoly a na konci cesty je bude čekat skřítek Podzimníček s překvapením.
S sebou batůžky s pitím.

18. 10. – Divadlo v MŠ přijde do školy Popelka a to v režii p.Hruškové.
– Divadlo bylo zrušeno.

17. 9. – Kominíček a štěstí přijede divadlo do MŠ
Kominíček a štěstí přijede divadlo do MŠ – hrazeno ze Sdružení rodičů.

25. 9. – Pro předškoláky Malá technická univerzita
Pro předškoláky Malá technická univerzita (pro Včelky a Motýlky).

26. 9. – Kouzelnické představení v MŠ od 8.30 hodin
Kouzelnické představení v MŠ od 8.30 hodin – hrazeno ze Sdružení rodičů.

27. 9. – Poznáváme celou školku
Poznáváme celou školku.