hl1

Projekty

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Oaza II, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001861 podpořený z výzvy č.54, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny – dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Stáže – Benalmádena, Španělsko – PDF ke stažení

Stáže – Granada, Španělsko – PDF ke stažení

 

Projekty k integraci cizinců :

„Poznáváme své okolí „– výlety a rozvoj jazykových dovedností dětí pro děti české + OMJ – příměstský tábor v létě 2022

projekt Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2022 v rámci programu na podporu integrace cizinců na lokální úrovni podpořen z rozpočtu Ministerstva vnitra a MČ Prahy 12

 

Projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA HROU V MŠ OÁZA – PODPORA EVVO A POLYTECHNIKY REG. ČÍSLO: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002181 byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší potřebu cílových skupin podporou výuky EVVO a polytechniky a zlepšování podmínek pro pedagogy v MŠ Oáza vybudováním polytechnické učebny, didaktických prvků a pomůcek k rozvoji EVVO, polytechnických a řemeslných dovedností a klíčových kompetencí dětí.

 

Přírodní zahrada hrou v MŠ Oáza, registrační číslo 1190700252.

Projekt Přírodní zahrada hrou v MŠ Oáza byl dokončen na školní zahradě MŠ v březnu 2021.

Díky němu byla realizována výstavba vrbových staveb a hmatových chodníků, pořízeny didaktické sety, sestavy, kruhová lavička a zasazen jeden ovocný strom.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 552 069 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 488 456 Kč
Výše příspěvku obce: 63 613 Kč

Realizace projektu
Zahájení: listopad 2020
Ukončení: Březen 2021

 

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Oaza II, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001861 podpořený z výzvy č.54, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny – dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Stáže – Aalborg, Dánsko – PDF ke stažení

Stáže – Švédsko – PDF ke stažení

Stáže – Finsko – PDF ke stažení

 

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Rozvoj vzdělávání v Mateřské škole Oáza v Praze 12 III., registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018115 podpořený z výzvy č. 20_081 pro Šablony III – VRR v prioritní ose 3 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a aktivity rozvíjející ICT.

Projekt ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OÁZA V PRAZE 12 III. je spolufinancován Evropskou unií.

Mateřská škola Oáza v Praze 12 je zapojena do projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.  Ve spolupráci s Českou obcí sokolskou se snažíme motivovat děti k pohybu.

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Rozvoj vzdělávání v Mateřské škole Oáza v Praze 12 II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010157 podpořený z výzvy č. 02_18_064 pro Šablony II – VRR v prioritní ose 3 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a aktivity rozvíjející ICT.

Projekt ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OÁZA V PRAZE 12 III. je spolufinancován Evropskou unií.

Mateřská škola Oáza v Praze 12 je partnerem projektu „Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k vybavenosti mateřských škol interaktivní technikou a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný neutěšený stav, kdy vybavenost některých MŠ technikou a schopnost jejího používání ve výuce je téměř nulová. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vybavení škol technikou a výuka pedagogických pracovníků při využívání techniky ve výuce