Projekty

Rozvoj vzdělávání v MŠ Oáza v Praze 12 II

Společné vzdělávání dětí a žáků a usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010157

Realizace projektu:
1.1.2019 - 31.12.2020

Celkové způsobilé výdaje projektu:
543 955,- Kč

Dotace:
543 955,- Kč