hl1

Projekty

Vážení, dovoluji si Vás oslovit s žádostí o zpracování nabídky na realizaci projektu Přírodní zahrada hrou MŠ OÁZA, spočívajícího v revitalizaci zahrady MŠ Oáza, Čechtická 758/6, 142 00 Praha 4. Veškeré informace máte uvedené v dokumentu Výzva k podání nabídky – OÁZA zahrada.

Zpracovanou nabídku, prosím, zašlete nejpozději do 3.11.2020 do 10:00 hodin na uvedenou e-mailovou adresu.

Pokud byste potřebovali cokoliv upřesnit, obraťte se, prosím, na moji osobu.

Děkuji a budu se těšit na nabídky i případnou spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Eva Derynková ředitelka MŠ Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 je zapojena do projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.  Ve spolupráci s Českou obcí sokolskou se snažíme motivovat děti k pohybu.

Mateřská škola Oáza v Praze 12 je partnerem projektu „Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k vybavenosti mateřských škol interaktivní technikou a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný neutěšený stav, kdy vybavenost některých MŠ technikou a schopnost jejího používání ve výuce je téměř nulová. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vybavení škol technikou a výuka pedagogických pracovníků při využívání techniky ve výuce

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Rozvoj vzdělávání v Mateřské škole Oáza v Praze 12 II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010157 podpořený z výzvy č. 02_18_064 pro Šablony II – VRR v prioritní ose 3 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a aktivity rozvíjející ICT.

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Oaza, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001371 podpořený z výzvy č.49, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny – dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

V rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR, dotace financována EU.

ve spolupráci s odborem sociálních věcí: programy pro děti PROXIMA SOCIALE /programy pro předškoláky/ – nákup pomůcek a materiálu do programu pro děti: Zipyho kamarádi

pro MŠ Oázu realizuje Národní institut pro další vzdělávání a je spolufinancován Evropskou unií:

  • zajištění vybraných školení a programů pro pedagogy,
  • spolupráce s odborníky,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů MŠ Oázy.

MŠ Oáza se zapojila do projektu MAP Praha 12 II., kterou pořádá MČ Praha 12