hl1

Zápis do MŠ na školní rok 2022/23

Vážení rodiče,

zveme Vás k zápisu pro školní rok 2022/2023.

Řádný zápis s odevzdáním potvrzených přihlášek proběhne v termínu od 10. – 11.05.2022 od 13 – 17 hodin.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte elektronického předzápisu na webu:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12oaza, který bude spuštěn 1.04. – 10.05.2022.

Elektronický předzápis bude otevřen 1.4. – 10.5.2022

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře)

V období řádného zápisu přijďte do mateřské školy s

  • vytisknutou žádostí
  • vyjádřením lékaře
  • rodným listem Vašeho dítěte
  • Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Žádost o přijetí můžete poslat také poštou, datovou schránkou a nebo vhodit přímo do poštovní schránky MŠ.

Kritéria přijetí jsou k dispozici ke stažení zde.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 (PDF soubor ke stažení)

Brožuru o mateřských školách najdete na odkazu níže:

https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=87282

Přítomnost dítěte při odevzdávání přihlášek není nutná. Doporučujeme, aby rodiče informovali o případných speciálních vzdělávacích potřebách dítěte.

Bez včasné informace škola nemůže zajistit včas asistenta pedagoga a podpůrná opatření.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách MŠ po dobu 15 dnů.

Vážení rodiče a milé děti, zveme Vás do naší mateřské školy Oázy na den otevřených dveří, který se bude konat

Dne: 22.dubna 2022 od 9:30 do 11,20 hodin

Zdravíme Vás a přejeme všem dobré dny

Za kolektiv MŠ Oáza

Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ
Tel: 778 493 675
e-mail: reditelka@msoaza.cz