hl1

 

 

Zápis do MŠ na školní rok 2024/25

Vážení rodiče,
zveme Vás k zápisu pro školní rok 2024/2025.

Řádný zápis s odevzdáním potvrzených přihlášek proběhne v termínu od 14. – 15.05.2024 od 13 – 17 hodin.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte elektronického předzápisu na webu:

https://elektronickypredzapis.cz/

Elektronický předzápis bude spuštěn 2.4.2024 – 13.05.2024.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře)

V období řádného zápisu přijďte do mateřské školy s:

  •  vytisknutou žádostí
  •  vyjádřením lékaře
  •  rodným listem Vašeho dítěte
  •  Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Žádost o přijetí můžete poslat také poštou, datovou schránkou a nebo vhodit přímo do poštovní schránky MŠ.

Přítomnost dítěte při odevzdávání přihlášek není nutná. Doporučujeme, aby rodiče informovali o případných speciálních vzdělávacích potřebách dítěte.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách MŠ po dobu 15 dnů.

 

Vážení rodiče a milé děti, zveme Vás do naší mateřské školy Oázy v Praze 12 na den otevřených dveří, který se bude konat

Dne: 11.dubna 2024 od 9:30 do 11,30 hodin

 

Zdravíme Vás a přejeme všem dobré dny

Za kolektiv MŠ Oáza

Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ Oáza v Praze 12
Tel: 778 493 675
e-mail: reditelka@msoaza.cz

Datová schránka: 48u6gj

Mateřská škola Oáza v Praze 12
Čechtická 758/6, Praha 4 – Kamýk, 142 00