hl1

 

Zápis do MŠ na školní rok 2023/24

Vážení rodiče,
zveme Vás k zápisu pro školní rok 2023/2024.

Řádný zápis s odevzdáním potvrzených přihlášek proběhne v termínu od 10. – 11.05.2023 od 13 – 17 hodin.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte elektronického předzápisu na webu:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12oaza,

který bude spuštěn 3.4.2023 – 9.05.2023.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře)

V období řádného zápisu přijďte do mateřské školy s

  • vytisknutou žádostí
  • vyjádřením lékaře
  • rodným listem Vašeho dítěte
  • Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Žádost o přijetí můžete poslat také poštou, datovou schránkou a nebo vhodit přímo

do poštovní schránky MŠ.

Přítomnost dítěte při odevzdávání přihlášek není nutná. Doporučujeme, aby rodiče informovali o případných speciálních vzdělávacích potřebách dítěte.

Bez včasné informace škola nemůže zajistit včas asistenta pedagoga a podpůrná opatření.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách MŠ po dobu 15 dnů.

Vážení rodiče a milé děti, zveme Vás do naší mateřské školy Oázy

na den otevřených dveří, který se bude konat

Dne: 18.dubna 2023 od 9:30 do 11,30 hodin

Zdravíme Vás a přejeme všem dobré dny

Za kolektiv MŠ Oáza

Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ
Tel: 778 493 675
e-mail: reditelka@msoaza.cz