hl1

Zápis do MŠ na školní rok 2020/21

Vážení rodiče,
k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám velmi usnadní proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy.

Elektronický předzápis je přístupný od 14.4. do 11.5.2020

Postup zákonných zástupců při zápisu

1) VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI

zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní žádost, kterou si následně vytiskne

2) ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ ŽÁDOST, KOPII RODNÉHO LISTU, KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ DO MŠ

např. do datové schránky školy (zewkvri), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditelka@msoaza.cz), vhozením do poštovní schránky v MŠ nebo zasláním poštou (Mateřská škola Oáza v Praze 12, Čechtická 758/6, 142 00 Praha 4 – Kamýk)

3) OVĚŘENÍ ÚDAJŮ

mateřská škola si ověří místo trvalého pobytu dítětě u MČ Praha 12
na odboru občansko – správních agend

termín: 2.5.2020 – 13.5.2020
Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-oaza

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Leták ke stažení

Zdravíme Vás a přejeme všem dobré dny

Za kolektiv MŠ Oáza

Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ
Tel: 778 493 675
e-mail: reditelka@msoaza.cz