hl1

Zápis do MŠ na školní rok 2021/22

Vážení rodiče,

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Oáza v Praze 12 přijala evidované pod těmito registračními čísly:

02/2021

56/2021

08/2021

35/2021

28/2021

11/2021

05/2021

06/2021

09/2021

07/2021

16/2021

46/2021

23/2021

28/2021

14/2021

41/2021

55/2021

10/2021

26/2021

30/2021

60/2021


Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-oaza

Elektronický předzápis bude otevřen 12.4. – 14.5.2021
Zápis probíhá v termínu 2.5. – 16.5.2021

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 (soubor ke stažení)

Zákonní zástupci doručí v uvedeném termínu

  • Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání – vytisknutou, podepsanou
  • Evidenční list dítěte s potvrzením dětského praktického lékaře
  • Kopii rodného listu dítěte

Způsoby podání žádosti

  • do datové schránky školy (zewkvri)
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (reditelka@msoaza.cz)
  • poštou ( rozhodující je datum podání )
  • osobním podáním ve škole (termín 11. a 12. 5., 13 – 17 hodin)

Po uzavření termínu zápisu Vám budou emailem zaslány formuláře s registračním číslem Vašeho dítěte. Pod těmito čísly bude koncem měsíce května zveřejněn seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

Zdravíme Vás a přejeme všem dobré dny

Za kolektiv MŠ Oáza

Mgr. Eva Derynková
ředitelka MŠ
Tel: 778 493 675
e-mail: reditelka@msoaza.cz